Blog

"Subiektywno-obiektywnie" - wierzytelności na wagę złota

Cykl „Subiektywno-obiektywnie” polega na przedstawieniu rozwiązań inwestycyjnych dokonujących alokacji w różne klasy aktywów, opisywane są przewagi, zagrożenia, perspektywy oraz mechanizmy występujące w każdym z produktów, tak aby jak najpełniej przybliżyć zamożnym inwestorom (którzy sięgają po tego typu rozwiązania) w przystępny sposób serce i silnik danego produktu i czy warto dokonywać alokacji swoich ciężko zarobionych pieniędzy w takie rozwiązanie. Z racji posiadanego dużego doświadczenia w zarządzaniu finansami klientów z segmentu Private i HNWI, a co za tym idzie pełnej wiedzy na temat produktów rynku kapitałowego, aktywów niepublicznych jak i rozwiązań nieruchomościowych zapewniam, że owa ocena będzie maksymalnie rzetelna bez zbędnego „marketingowego” przekazu, jaki można by usłyszeć od osób odpowiedzialnych za stworzenie tychże rozwiązań.

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Czy można cieszyć się z tego, że ktoś tonie w długach? Z czysto ludzkiego podejścia odpowiedź brzmi: nie!, ale... gdy w grę wchodzą pieniądze i możliwość zarobku emocje przestają mieć znaczenie. 

 

Dziś biorę pod lupę topowe rozwiązanie inwestujące w... wierzytelności (roboczo nazwę je "maxi ratka").

 

"Maxi ratka" jest funduszem nabywającym w oficjalnych przetargach z dyskontem portfele wierzytelności detalicznych. Jest wiele instytucji, które posiadają wśród swoich klientów dłużników, którzy nieterminowo lub wcale nie spłacają swoich zobowiązań. Największy odsetek takich przypadków jest w branży bankowej (prawie 90% całego rynku wierzytelnościowego), telekomunikacyjnej, dostawcy energii, czy chociażby dostawcy telewizji satelitarnej, czy kablowej. 

Bankowe portfele wierzytelności mają przewidywalną jakość, co wynika ze stabilnych modeli scoringowych stosowanych przy ocenie zdolności kredytowej klientów (zazwyczaj są to drobni dłużnicy indywidualni posiadający zadłużenia w postaci kart kredytowych, kredytów gotówkowych, limitach w rachunkach czy pożyczek, a więc stosunkowo przewidywalne i dość łatwo windykowalne zadłużenia na niewielkie kwoty). Instytucje posiadające portfele wierzytelności gdy nie mają możliwości do egzekwowania długów na własną rękę, wystawiają takowych dłużników na sprzedaż, by móc szybko odzyskać cokolwiek. 

 

Fundusz nabywa atrakcyjne dla siebie aktywa, płacąc ułamek wartości nominalnej kredytów i pożyczek znajdujących się w portfelu wierzytelności.

 

Dość łatwo zrozumieć dlaczego tak atrakcyjna jest to branża pod kątem zyskowności.

 

Przykład:

1. Portfel wierzytelności o wartości 100 mln zł.

2. Fundusz nabywa taki portfel za 20% wartości, a więc za 20 mln zł.

3. W większości przypadków około 20% portfela (kolejne 20 mln zł) ma status tzw. "niewindykowalny", a więc spisywany na straty.

 

Podsumowując:

100 mln zł (wartość wierzytelności) - 20 mln zł (koszt zakupu) - 20 mln zł (część portfela spisana na straty) = 60 mln zł (60% - potencjalna wartość długów do odzyskania).

Jeśli odliczymy jeszcze koszty obsługi kancelarii windykacyjnej (tzw. serwisera), to nadal pozostaję bardzo atrakcyjna stopa zwrotu dla funduszu. 

 

Obsługą procesu odzyskiwania należności (windykacją) zajmuje się wyspecjalizowany podmiot – „serwiser”, z którym fundusz podpisuje umowę. Wysoką skuteczność odzysku długu zapewnia dwu torowy proces windykacyjny:

1. windykacja miękka - wysyłanie powiadomień, alertów, ugody, umorzenia częściowe długu w zamian za szybki zwrot części kapitału, czy w ostateczności wydłużanie terminu wymagalności zwrotu kapitału.

2. windykacja twarda - gdy nie jest serwiser w stanie zwindykować zadłużenia polubownie wchodzi w grę egzekucja komornicza, licytacja majątku etc.

 

Kluczowe dla funduszu jest doprowadzenie do skuteczności windykacji na poziomie przewyższającym koszty zakupu i obsługi długu, gdyż wszystko ponad do to zysk do podziału pomiędzy funduszem a inwestorami.

 

"Maxi ratka" funkcjonuje na polskim rynku od 2013 r. sukcesywnie zwiększając swoje aktywa zdobywając uznanie inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

 

 

Zaufanie inwestorów bierze się przede wszystkim z powtarzalnych stóp zwrotu (6,5%-7,5% w skali roku) ale chyba co cenniejsze z minimalnej zmienności.

 

 

Jak w każdym produkcie inwestycyjnym tak i w "maxi ratce" warto zwrócić uwagę na ryzyko jakie występuje w tym rozwiązaniu (zgodnie ze nomenklaturą KNF-u ryzyk jest wiele, ja natomiast podkreślę te praktyczne i takie, które według mnie mają największe prawdopodobieństwo zmaterializowania się):

- ryzyko płynności - inwestorzy mogą wypłacić zainwestowany kapitał 4 razy w roku (na koniec każdego kwartału), a dodatkowo fundusz wypłaci maksymalnie 10% aktywów. W uproszczeniu jeśli w jednym czasie spore grono inwestorów zechce wypłacić zainwestowane środki (a wartość tych środków przewyższy 10% funduszu czyli dziś około 80 mln zł), to fundusz dokona proporcjonalnej redukcji, a na zwrot pozostałej części przyjdzie czekać do kolejnej daty wykupu, a więc najwcześniej po kolejnym kwartale. 

- skuteczność windykacji - to, że historycznie wierzytelności były i obecnie również są windykowane na wysokim poziomie skuteczności, co prowadzi do wyceny funduszu z dość stabilną i wysoką stopą zwrotu, nie daje pewności, że taka skuteczność będzie "dowożona" w przyszłości. Nie mniej jednak to "niebezpieczeństwo" może odbić się jedynie na zmniejszeniu zyskowności, co wydaje się być najmniejszym problemem inwestora.

ryzyko zmian prawnych w obszarze odzyskiwania należności -   ten aspekt jest wyjątkowo istotny, gdyż absolutnie ani fundusz, ani inwestor nie ma bezpośredniego wpływu na otoczenie prawne. Kluczowe jest to, aby w przypadku zamiany przepisów prawnych zarządzający funduszem byli w stanie się dostosować do nowej sytuacji lub podjąć inne kroki, by nie zaważyło to na dobru inwestorów.

 

 

Pragnę dodać, że niniejsza treść nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)).

 

 

Konkludując "maxi ratka" to dziś bardzo stabilne i powtarzalne rozwiązanie dające zarobić inwestorom około 7% w skali roku bez większej zmienności inwestor jest jednak narażony na ryzyko braku płynności, które może powodować brak dostępu do całości środków w momencie, gdy będzie chciał spieniężyć ten produkt, dlatego umyślnie powinno traktować się ten fundusz jako produkt inwestycyjny średnioterminowy by cieszyć się dużym skumulowanym zyskiem i nie  martwić się o "awaryjne" umarzanie kapitału.

Zdrowe zaangażowanie nie powinno przekraczać 25% całego portfela inwestycyjnego inwestora indywidualnego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Jesteś zainteresowany rozwiązaniem tego typu? Zapraszam do kontaktu.

 

Paweł Reczulski

Wealth Advisor

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

 

Przeczytaj również: - "Subiektywno-obiektywnie" - Wysoko rentowny "wehikuł inwestycyjny".

23 lutego 2020
Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Województwo:
Obszar zainteresowania:
Inwestycje
Nieruchomości
Finansowanie
Dobra luksusowe
Doradztwo biznesowe
Sukcesja
Inne
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zostaw do siebie kontakt

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt bezpośredni drogą mailową i/lub telefoniczną w celu komunikacji pomiędzy pozostawiającym dane kontaktowe, a WealthAdvisor.pl

O mnie

Ekonomista, analityk giełdowy, trader, inwestor,  doświadczony Wealth Advisor.

Jestem tutaj

Kontakt

Na terenie całego kraju.

             tel. +48 667-641-947

             kontakt@wealthadvisor.pl

 

 

Strona główna | O mnie | Blog | Zakres działań | Kontakt 

© WebWave 2017

 

Strona internetowa www.WealthAdvisor.pl to portfolio (cv) prezentujące osiągnięcia, doświadczenia i kompetencje Wealth Advisora. Nie ma znamion oferowania produktów finansowych, ani nie służy przekazywaniu danych osobowych podmiotom trzecim.

Celem strony internetowej www.WealthAdvisor.pl jest zaprezentowanie możliwych usług i zakresu działań dedykowanych dla klientów z segmentu Private oraz HNWI.